Vòng Tay Phối Charm Bạc925 Đá Đào Hoa, Đá Aquamarine

Vòng Tay Phối Charm Bạc925 Đá Đào Hoa- Đá Aquamarine tự nhiên vip

Chat với Shop

 

Vòng Tay Phối Charm Bạc925 Đá Đào Hoa, Đá Aquamarine

Thủy Hỏa dung hòa”

– Thủy-Hỏa là nguồn phát sinh và nuôi duỡng vạn vật. Nhưng chúng không thể tách rời, hay tự tạo 1 mình. Mà luôn luôn phải có sự điều hòa, phối hợp giữa 2 yếu tố này.

Nếu chỉ có Thủy mà không có Hỏa thì trái đất sẽ hàn lạnh đến cực độ, nên sự sống dù có phát sinh cũng không thể thành hình.

-Nếu chỉ có Hỏa mà không có Thủy thì cực khô, nóng, vạn vật sẽ bị thiêu hủy hoặc không thể nảy sinh. Cho nên điều kiện đầu tiên để có sự sống là Thủy-Hỏa phải đối đãi, tương tác với nhau.

Nói “đối đãi” tức là chúng phải nằm ở những khu vực đối nghịch và tách rời nhau.Nhưng không phải để đối chọi, mà là để tương ứng và quân bình nhau. 

Nếu chẳng may có sự chênh lệch thì trong sự sống sẽ xuất hiện nhiều biến động.

-Nếu Thủy nhiều tất Hỏa sẽ yếu. Khiến cho âm khí, hàn lạnh sẽ làm chủ vạn vật. Nên sự sống dù có được hình thành cũng khó mà tăng trưởng mạnh mẽ. 

Nếu Hỏa nhiều thì Thủy sẽ suy kiệt, sự sống dù có nhưng bị nhiệt Hỏa bức bách nên cũng khó lòng mà được yên ổn, lâu dài. Chẳng những thế mà nếu Thủy quá mạnh thì sẽ dập tắt Hỏa. 

-Nếu Hỏa quá mạnh thì sẽ làm khô cạn Thủy. Nên đều là những nguyên nhân đưa tới sự hủy diệt.

Trả lời