Vòng tay bạc 999 nguyên khối

Vòng tay bạc 999 nguyên khối khắc ” Om Mani Padme Hum”

Chat với Shop

Vòng tay bạc 999 nguyên khối bên trong chạm Bát Nhã tâm kinh.

Bên ngoài khắc Lục Tự Đại Minh ” Om Mani Padme Hum”.

Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh, là bài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa. Đây là bài kinh rất phổ thông được nhiều người đọc thuộc .

BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh,

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

“Xá-Lợi-Tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.”

NGUỒN GỐC BÁT NHÃ TÂM KINH

Vào khoảng thế kỷ thứ 7, ngài Trần Huyền Trang là một cao tăng đời nhà Đường, Trung Hoa đã vượt biên giới sang Ấn Độ thỉnh kinh.

Khi trở về nước, ngài viết quyển “Tây Du Ký” ghi lại những chi tiết xảy ra trong suốt thời gian 12 năm chu du khắp Ấn Độ từ Bắc xuống Nam và qua tới Tích Lan.

Trong đó, có sự kiện trên đường đi ngài đã trải qua nhiều gian nan khổ cực.  Tưởng như đã mất mạng khi bị lạc vào sa mạc bảo cát, may nhờ gặp một người áo trắng dạy bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Ấn Độ, ngài đã tụng đọc và thoát chết.

Sau cùng đến được Ấn Độ bình an. Qua sự kiện này, người ta đoán vị áo trắng đó là Đức Quan-Thế-Âm Bồ Tát.

Lục tự đại minh – OM MANI PADME HUM

Om Mani Padme Hum : là câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Phật đại diện cho lòng đại từ đại bi của vô số chư Phật.

Câu thần chú này có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp các chúng sinh đóng cánh cửa tái sinh vào những cõi thấp và có thể tái sinh vào các cõi cao hơn.

Vòng tay bạc.

 

Trả lời