VÒNG BẠC TÂY TẠNG HOA SEN KHẮC KINH BÁT NHÃ

Vòng bạc Tây Tạng HOA SEN Khắc KINH BÁT NHÃ

Chat với Shop

Vòng bạc Tây Tạng HOA SEN Khắc KINH BÁT NHÃ

Vòng Tay với chất liệu là bạc S999 khắc chìm Hoa Sen tinh tế. Hai bên và bên trong vòng được khắc Kinh Bát Nhã. Với thiết kế hơi lõm vào tạo nên sự khác biệt nhưng vẫn hết sức mềm mại trên đôi tay của phái đẹp.

VÒNG BẠC TÂY TẠNG HOA SEN KHẮC KINH BÁT NHÃ

Bát Nhã Tâm Kinh – Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh – Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh (tiếng Anh: Heart Sutra – tiếng Phạn: Prajnaparamita Hrdaya). Hay còn được biết với tên gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Là một văn bản nổi tiếng nhất của Đạo Phật Đại Thừa, được coi là sự chưng cất tinh khiết của trí tuệ (prajna). Bát Nhã Tâm Kinh cũng là một trong số những kinh điển ngắn nhất nhưng vô cùng quan trọng trong Phật giáo.

Nguồn Gốc

Bát Nhã Tâm Kinh là một phần quan trọng của Đại Bát Nhã. Bộ sưu tập khoảng 40 kinh điển Phật giáo từ năm 100 TCN đến 500 SCN. Nguồn gốc chính xác của Tâm Kinh vẫn còn là một dấu hỏi. Bản ghi sớm nhất là một bản dịch tiếng Trung từ Phạn ngữ do nhà sư Chih-ch’ien dịch vào khoảng thế kỷ thế 2 SCN.

Vào thế kỷ thứ 8, bản dịch xuất hiện thêm một bài giới thiệu và kết luận. Phiên bản dài hơn này được chấp nhận bởi Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, Trong Thiền Tông và các trường phái Đại Thừa khác có nguồn gốc ở Trung Quốc, phiên bản ngắn thì phổ biến hơn.

Mở rộng định dạng mới này đến giới hạn hợp lý của nó. Trường phái Mật tông Phật giáo (Phật giáo Kim Cương Thừa), phát triển phiên bản ngắn nhất trong tất cả văn bản Bát Nhã Tâm Kinh, một tác phẩm có tên “Sự hoàn hảo của trí tuệ“.

Ý Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh

Trong Phật giáo Đại Thừa, lòng từ bi thường được thảo luận dưới góc độ của tuyệt đối và tương đối. Từ bi tuyệt đối là từ bi trong ánh sáng của Tánh không: Tất cả chúng sinh đều trống rỗng. Tất cả chúng sinh, do đức tính trống rỗng của họ, đã được giải phóng và thuần khiết. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh đã nói, khổ đau trống rỗng và sự giải thoát khỏi đau khổ cũng trống rỗng.

Lòng từ bi tuyệt đối làm cho chúng ta có thể duy trì việc hỗ trợ và giúp đỡ chúng sinh đến vô tận mà không suy nghĩ gì. Lòng từ bi tương đối dựa trên quan điểm rộng lớn của chúng ta về bản chất trống rỗng của cuộc sống, trong mối liên hệ giữa trái tim và sự tham gia.

Bản thân xem việc đó cũng là điều không thể, nhưng cả hai cùng nhau tạo ra một cuộc sống kết nối tuyệt vời và bền vững.

Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim, của cái được gọi là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”

  • Khi nhắc đến Phật Giáo Đại Thừa là nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Vì không có bài kinh này thì là không có Phật Giáo Đại Thừa. Bát Nhã Kinh là đầu mối, là mạch nguồn cho tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa.
  • Bản Kinh Bát Nhã giúp con người quán tưởng về tính Không. Nên biết trân trọng hiện tại, buông bỏ những muộn phiền, tránh xa “Tham, Sân, Si”. Có tấm lòng quảng đại bao dung mọi người.
  • Trí tuệ của kinh Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, vượt qua mọi ranh giới kiến chấp, u mê. Đưa đến trí tuệ minh mẫn và giải thoát tột cùng.

VÒNG BẠC TÂY TẠNG HOA SEN KHẮC KINH BÁT NHÃ

Bát Nhã Tâm Kinh là cái nhìn sâu sắc giúp chúng ta vượt qua tất cả các cặp đối lập. Chẳng hạn như sinh tử, bản ngã và vô ngã, phiền não và vô minh, tăng và giảm…Tất cả các hiện tượng đều là sản phẩm của sự phát sinh phụ thuộc. Đó là điểm chính của Tâm Kinh. Điều này giúp chúng ta liên lạc với bản chất thật của sự ra đời. Không có cái chết, không có sự tồn tại…Đó là bản chất thực sự của tất cả hiện tượng.

Vòng tay bạc.

Trả lời