Gỗ đàn hương

Chuỗi tràng hạt gỗ Đàn Hương

Gỗ Đàn hương là một loại gỗ cực quý hiếm đã được Ấn Độ coi là cây hoàng gia (một số quốc gia được coi là hơn quý hơn vàng)với những giá trị có một không hai đã được công bố nhưng […]