Vòng tay ngọc bích (Nephrite)

Vòng tay ngọc bích (Nephrite)

Người Trung Hoa tin rằng khi sử dụng Vòng tay ngọc bích (Nephrite) trong một thơì gian dài sẽ được liên kết với sự bất tử và trường thọ. Bên cạnh đó ngọc bích cũng mang lại may mắn, lòng từ bi, tinh […]