CUNG HOÀNG ĐẠO

12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Cung Hoàng Đạo Là Gì ? Được Hình Thành Như Thế Nào ? Cung Hoàng Đạo theo phương tây còn gọi là Horoscope là một vòng tròn 360°. Và được phân chia làm 12 nhánh, mỗi nhánh tương ứng với một […]

Ngũ hành

Ngũ Hành

Ngũ hành Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản. Luôn trải qua năm trạng thái là: Thổ, Kim, Thủy, Mộc và Hỏa (tiếng Trung: 土, 金, 水, 木, […]