NHẪN BẠC KHẮC LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

NHẪN BẠC KHẮC LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

Chat với Shop

NHẪN BẠC KHẮC LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn. Nó được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara).

Là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là : “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”.

Là câu thần chú nổi tiếng ở thế giới. Phật tử nào cũng thuộc, môn phái nào cũng trì tụng vì lực bất tư nghì của nó.
Nó có sức mạnh hàng phục yêu ma, hóa giải những điều làm đau đầu gặp phải hàng ngày. Nó có công năng diệt trừ mọi tai nạn, đau khổ, giúp người tu tập vượt qua Dukkha,đạt giải thoát và trí tuệ sáng suốt của nhà Phật, gọi là Đại Minh.

Bởi vậy thực hành sáu chữ này thì đạt cái huệ tự nhiên, cái vô phân biệt trí. Cái trí tự nhiên biết, thấy như thật, biết như thật để làm như thật.

Quan về ý nghĩa của minh chú OM MANI PADME HUM :

Chiếc nhẫn bạc nổi bật với dòng chữ ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ ( Om Mani Padme Hum) được chạm khắc tinh xảo đây là một câu thần chú tiếng Phạn.

Nó được xem là thần chú cầu Quan Thế Âm Bồ Tát  mang lại bình an đây cũng là thần chú quan trọng.
OM – Tiếng khởi đầu của mỗi câu Thần chú, chỉ Thân miệng ý của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm toàn cả vũ trụ.
MANI – Viên ngọc quí của tâm từ Bi.
PADME – Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ trực nhận tánh Không.
HUM -Ở trong (Kết hợp thuần nhất giữa Từ Bi và Trí Tuệ).

Nhẫn Bạc

Mua hàng qua facebook

Trả lời