Bông tai Đá Supper Seven phối charm Bạc 925

Bông tai Đá Supper Seven phối charm Bạc 925

Chat với Shop

Bông tai Đá Supper Seven phối charm Bạc 925

Super Seven là loại đá chứa 7 loại đá khác bao gồm:

  • Amethyst: Thạch anh tím biến thể có tác dụng tạo sự ổn định, cân bằng, bình tĩnh. (nên thường được dùng trong hỗ trợ thiền định ). Thay đổi luồng năng lượng tiêu cực thành tích cực.
  • Clear quartz (ROCK CRYSTAL): Tăng cường khả năng giao tiếp – kỹ năng lắng nghe thấu hiểu.
  • Rutiled quartz: Năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng tất cả các cấp độ năng lượng trên cơ thể, tâm trí, phát triển các khả năng tâm linh. Có tác dụng đáng kinh ngạc trong xua năng lượng âm ( trừ tà).
  • Smoky quartz: Nâng cao khả năng tập trung, phát triển sự nhạy bén, sáng tạo. (Tốt cho người kinh doanh, làm ăn – làm khoa học nghiên cứu).
  • Cacoxenite: Giúp thức tỉnh tinh thần, thúc đẩy ý tưởng mới, khả năng tiếp thu kiến thức mở rộng hiểu biết.
  • Goethite: Tăng cường khả năng tập trung giúp hỗ trợ cho những người thiếu khả năng tập trung hay phân tâm.
  • Lepidocrocite:  Thúc đẩy lí trí giúp tập trung minh mẫn, sáng suốt.

Bông Tai Đá Supper Seven: Mệnh Mộc,Mệnh Kim, Mệnh Thủy,Mệnh Hỏa, Mệnh Thổ

Trả lời